Ouders en school


Ouderbetrokkenheid
Gescheiden ouders/voogdij
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om de leuke, gezellige activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstviering en schoolreizen te bekostigen. Scholen ontvangen hiervoor geen geld van het Rijk.  
Wij benadrukken het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. U wordt in de gelegenheid gesteld deze bijdrage te voldoen maar u bent het niet verplicht. Kinderen zullen nooit uitgesloten worden van activiteiten wanneer de bijdrage niet is betaald. Ook zullen we niemand daarop aanspreken of om verantwoording vragen.  
Uiteindelijk is het aan de school en de OR om te bekijken welke activiteiten passen binnen het ontvangen budget.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over de vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar.