Ouderraad


De OR (ouderraad) is een groep ouders/verzorgers die actief behulpzaam is bij o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasactiviteiten, de Koningsspelen etc.
Naast de activiteiten op school worden er ook activiteiten zoals schoolreisjes, afscheid groep 8, schoolkamp, financiën betreft activiteiten en oud papier-inzameling geregeld in samenspraak met het team.
De ouderraad vergadert 5 a 6 keer per schooljaar over de verschillende activiteiten. Iedere ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de OR.

Om al deze activiteiten mogelijk te maken wordt aan de ouders per kind jaarlijks een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd. 
De hoogte van de ouderbijdrage kan opnieuw vastgesteld worden door de OR en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de MR.
De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds welke wordt beheerd door de penningmeester van de OR. Uit dit fonds worden de verschillende activiteiten bekostigd. De penningmeester legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de ouders/verzorgers.

De ouderraad bestaat uit:
Marijke Schreur – Voorzitter
Karin Vrouwe – Penningmeester
Cindy Nuvelstijn - Secretaris
Margot ten Cate – lid
Silvia van Eerde – lid
Els Holsbrink – lid
Kelly van der Moolen - lid
Patricia Knol - lid
Sharon Schneider lid